Pouczenie o odstąpieniu od umowy świadczenia usług 

(informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy świadczenia usług) 

Prawo odstąpienia od umowy świadczenia usług 

Informujemy, ze mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek  przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować SORDYL SZKŁO Dariusz Sordyl ,  Wysoka 275 A, Wysoka 34 -105, email: sordylszklo@onet.pl, tel.: +48 735 699 575 o swojej decyzji o odstąpieniu  od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą  elektroniczną). 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.  

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania  przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

Skutki odstąpienia od umowy 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Konto zostaje usunięte wraz ze wszystkimi podanymi przez  Państwo danymi i nie będzie możliwe korzystanie z usług świadczonych w ramach Konta.